Wat is nu toegestaan en wat niet.

Historie:

In de afgelopen jaren hebben zich veel problemen voorgedaan met getinte voorruiten en voorste draairamen. Vaak werden ze met té donkere folie geplakt. Hierdoor werd er vaak een boete gegeven omdat, zo werd gezegd “folie op deze ramen niet is toegestaan” of omdat dit “een onnodig voorwerp” op de ramen zou zijn. Vaak werden deze boetes daarna weer nietig verklaard door een rechter omdat de uitleg of reden niet duidelijk was. Installateurs van raamfolie en consumenten probeerden alles uit te pluizen, maar Nederland is op dit gebied niet duidelijk. Niemand leek het échte antwoord te kennen. APK stations spraken elkaar vaak tegen, het RDWwist ook niet altijd hoe hiermee omgegaan moest worden en de politie zelf sprak in Noord-Holland anders dan in Brabant…Bij de APK bepaalt dus uiteindelijk de keurmeester of het verminderde uitzicht van de bestuurder toelaatbaar is.Kortom: er was veel onduidelijkheid over watnu wel of niet mocht!

Discussie & bekeuringen

In 2004 tot en met 2006 heeft dit tot veel bekeuringen geleid en ook tot veel rechtzaken die vaak ook weer door de eigenaar van het voertuig werden gewonnen omdat de onderbouwing van de boete niet rechtsgeldig bleek te zijn en een punt van discussie was.Uiteindelijk heeft de rechter beslist dat de lichtdoorlating, die volgens de Europese wetgeving op 70 % voor voorste draai-ramen en 75 % voor de voorruit is gesteld, wel moet worden gemeten. Zonder meting van het glas door de politie, zo heeft de rechter beslist, kan er geen bekeuring meer worden gegeven.De meting geeft dan ook aan wat de lichtdoorlating van de desbetreffende ruit is en dit is dan ook het punt waar het om gaat: alleen op grond van een te lage lichtdoorlating (50% en minder) zal er een bekeuring gegeven worden.

De oplossing: Certificering en een keurmerk

Elke auto met Suntek raamfolie op de voorste draairamen ontvangt van ons een certificaat waarop het kenteken van de auto geschreven kan worden en waarop het bewijs staat welk type folie er in de auto gemonteerd is. Dit certificaat heeft de grootte van het kentekenbewijs en kan door de consument bij de overige autopapieren bewaard worden.

De typeaanduiding/keurmerk op het certificaat correspondeert dan weer met het keurmerk in de folie (in de folie staat aan de binnenzijde een klein transparant keurmerk verwerkt). Doordat wij het kenteken van de auto op het certificaat schrijft, verklaren wij dat deze raamfolie voldoet aan de richtlijnen.

Door duidelijk te maken welk type raamfolie er gemonteerd is en dat dit ook te bewijzen is, zullen zowel APK stations als de KLPD makkelijker zien of een type folie voldoet aan de richtlijn.

Uiteraard zullen zij het glas wel testen maar uiteindelijk zal erkend worden dat de folies die door ons geplakt zijn en die uw op de auto heeft, goed bevonden zijn.

Géén Wet!

Omdat dit een richtlijn is en géén wet (want dat is en blijft de Europese wetgeving) willen we wel benadrukken dat deze grens van 50% in de toekomst misschien aan-gescherpt zou kunnen worden!